Ofertownia

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytań ofertowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA REALIZACJĘ USŁUGI PRZEPROWADZENIA MAŁYCH DNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

  1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
  2. Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej;
  3. Wzór umowy;
  4. Zapytanie ofertowe

Wprowadzono zmianę w postaci zapisu:

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania z oferentami zmian w zakresie zapisów wybranych ofert.

Jednocześnie przedłużono termin składania ofert do 5.03.2018 r. godzina 9.00

 

Znajdują się pod adresem https://www.dropbox.com/sh/drxgh7g0umzxju4/AAC8uItJIYTaGLpd9vJXHwnpa?dl=0

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI PRZEPROWADZENIA KAMPANII RADIOWEO-PROMOCYJNEJ

Dokumenty do zapytania

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA REALIZACJĘ USŁUGI OPRACOWANIA I PRZEPROWADZENIA KAMPANII INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzule społeczne

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA REALIZACJĘ USŁUGI OPRACOWANIA ELEKTRONICZNEJ WERSJI NARZĘDZIA DO AUTODIAGNOZY ZDROWIA PSYCHICZNEGO I MODYFIKACJĘ STRONY UDOSTĘPNIAJĄCEJ NARZĘDZIE

Zapytanie ofertowe

Formularz Ofertowy