Ofertownia

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytań ofertowych.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI PRZEPROWADZENIA KAMPANII RADIOWEO-PROMOCYJNEJ

Dokumenty do zapytania

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA REALIZACJĘ USŁUGI OPRACOWANIA I PRZEPROWADZENIA KAMPANII INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzule społeczne

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA REALIZACJĘ USŁUGI OPRACOWANIA ELEKTRONICZNEJ WERSJI NARZĘDZIA DO AUTODIAGNOZY ZDROWIA PSYCHICZNEGO I MODYFIKACJĘ STRONY UDOSTĘPNIAJĄCEJ NARZĘDZIE

Zapytanie ofertowe

Formularz Ofertowy