Kategoria: Uncategorized

Więcej Badanie ewaluacyjne dla Ministerstwa Edukacji Narodowej

Badanie ewaluacyjne dla Ministerstwa Edukacji Narodowej

Niniejszym informujemy, iż firma Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość realizują na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej zadanie z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych” moduł II.

Celem badania ewaluacyjnego jest ocena skuteczności programu, w tym narzędzi edukacyjnych i profilaktycznych w szkołach i placówkach, które w 2017r. brały udział w zadaniach realizowanych w ramach Szkolnego Systemu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Myślę pozytywnie”. Modelowy Program Promocji i Profilaktyki dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek oświaty realizowany przez Instytut Edukacji Pozytywnej.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o udział w badaniu oraz udzielenie niezbędnych informacji związanych z przedmiotem badania. Należy podkreślić, iż Państwa zaangażowanie jest nieodzownym warunkiem powodzenia niniejszego przedsięwzięcia i przydatności uzyskanych wyników. Członkowie zespołu badawczego zobowiązali się do zachowania poufności danych uzyskanych w trakcie badania. Wszystkie dane indywidualne uzyskane w trakcie przeprowadzonego badania będą objęte ścisłą tajemnicą badawczą i wykorzystane wyłącznie do zbiorczych opracowań o charakterze statystycznym.

Wyniki badania zostaną wykorzystane do dalszych prac nad programem oraz zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się w pierwszej połowie grudnia

W przypadku pytań i wątpliwości osobami  do kontaktu w godzinach 9:00 – 14:00 ze strony Wykonawcy są: Aleksandra Bogusławska, Beata Bogucka, Marta Szczepaniak, Krzysztof Siewiera

Tel.508 623 296 , e-mail: badaniemen@crsg.pl

Więcej o: Nowy projekt CPT i patnerów

Nowy projekt CPT i patnerów

Zespół rozwiązań systemowych CPT  wraz z Fundacją Pasja i Fundacją im. Królowej Polski Św. Jadwigi podpisały  umowę na realizację projektu dotyczącego wypracowanie metodologii i wdrożenie monitorowania efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji bezrobotnych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia działań urzędu pracy. Więcej „Nowy projekt CPT i patnerów”
Więcej o: Gramy o pracę – wersja ostateczna

Gramy o pracę – wersja ostateczna

Zapraszamy do zapoznania się z finalną wersją gry o pracę więcej w zakładce „Gra o Pracę”.  Gra o pracę została przestawiona Pani Minister Halinie Szymańskiej z Kancelarii Prezydenta, Pani Minister Elżbiecie Rafalskiej oraz Ministrowi Jerzemu Szwedowi.

 

 

Więcej o: Z pasji do pracy

Z pasji do pracy

Podpisaliśmy umowę ze  Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych zaczniemy projekt z „Pasji do pracy”.  W ramach projektu wypracowaliśmi i przetestowaliśmy model badania predyspozycji zawodowych dla osób które ukończyły terapię i są bezrobotne. Projekt jest skierowany do osób z zaburzeniami psychicznymi. Obecnie opracowujemy materiały merytoryczne.